Schrijven voor het web

Schrijven voor het web, is anders dan schrijven voor gedrukte media. Hier zijn enkele schrijftips van de ervaren copywriters van schrijf.be.

De modale webtekst is saai omdat hij altijd hetzelfde formaat gebruikt. Breng eens een zonnetje onder de mensen! Presenteer uw informatie op een manier die aanspreekt.

Vraag en antwoord

  • Begin de alinea met een vraag en laat het antwoord volgen.
  • FAQ (Frequently asked questions)

U herkauwt de belangrijkste info in ‘vraag en antwoord’-vorm.
Surfers zijn er dol op.

Interview

  • Een variant op ‘vraag en antwoord’.
  • U komt tegemoet aan de ingeboren menselijke nieuwsgierigheid om de mening van anderen te kennen. Uw tekst krijgt ook meer geloofwaardigheid, zeker als er een foto bijstaat van de geïnterviewde.
  • Of laat de droge ‘Bedrijfsvisie en -missie’ tot de verbeelding spreken uit de mond van de bedrijfsleider.

Discussie

  • Nog een variant op ‘vraag en antwoord’
  • Simuleer een verkoopsgesprek. U zet zo de voordelen van uw product in het zonnetje en ontkracht vooroordelen.

Brief

  • De persoonlijke touch.
  • U richt zich tot de lezer in de vorm van een brief.

Een consument vertelt waarom hij uw product koos. Welke ervaring hij ermee heeft. Hoe een klein probleem snel telefonisch werd opgelost.

Verras uw lezer

Maak uw ‘platte’ tekst levendig en vang de aandacht van de surfer.

bron: schrijf.be

Wat is een QR-code?

QR betekent Quick Response. Via een QR code kan je informatie of data (zoals uw domeinnaam) vertalen naar een scanbare barcode. Deze kan je lezen via een smartphone. Een QR code werkt drempelverlagend: met 1 klik op de smartphone, is de informatie verkrijgbaar (moet niet overgetypt worden). Dit kan geweldig handig zijn als u een erg lange URL heeft.

Ook in de reclame is een QR code handig
De QR-code kan toegevoegd worden aan een poster, billboard of abri, om zo de consument op een gemakkelijke manier door te verwijzen naar een site met aanvullende informatie. De potentiële klant kan dus op een erg gebruiksvriendelijke manier tot bij u (of uw website) geraken.

Uiteraard kan een QR-code ook voor andere doeleinden gebruikt worden, o.a. in de transportsector en verpakkingsindustrie. Doel is steeds om aanvullende informatie te verlenen. De QR code kan je ook laten verwijzen naar je profielpagina op je social community site (Facebook, Twitter).

Maak zelf je QR-code:

Interessante Links:

http://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code

Visuele hiërarchie en conversie

Als we het ontwerp van een website kiezen, kijken we meestal naar de “look” en “feel”. We vinden iets mooi of lelijk. Een goed ontworpen site doet meer: het verhoogt ook de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid.

webdesigners zijn constant bezig met het structureren van visuele informatie. Een website verdient niet alleen goede content en straffe programmatie maar zeker ook doordachte vormgeving en een sterke visuele hiërarchie. Een goed ontworpen website zorgt ervoor dat de elementen op de site op de juiste manier de aandacht trekken.
Een goede visuele hiërarchie is de sleutel tot een degelijk geoptimaliseerde website. Het doel: een duidelijke boodschap overbrengen, en actie stimuleren, van een bezoeker een tevreden klant maken. Hoe kom je tot de juiste visuele balans? Hoe verhoog je de kans dat mensen overgaan tot actie?

Bekijk de site met een kritische blik: naar wat kijk je eerst als je de site bezoekt?
Beperk de acties tot één per pagina, anders wordt het te druk en bereik je zeker je doel niet, mensen zullen snel geïrriteerd wegklikken. Teveel toeters en bellen zorgen voor chaos: keep it simple, less is more…

Hoe kijken mensen naar een website? Dit is door vele wetenschappers onderzocht. Het oog maakt een soort van zigzagbeweging over het scherm. Mensen “scannen” en analyseren eerst snel de visuele informatie-stukjes (zoals het contrast, formaten, beweging, randen,…) om zo een overzicht te krijgen van de omgeving.

Hier zijn enkele visuele kenmerken die een invloed hebben op de visuele hiërarchie. Al deze visuele kenmerken hebben ook een invloed op elkaar.

Beweging

Een bewegend object trekt snel de aandacht van het oog (kan ook als irriterend ervaren worden, niet overdrijven!).

Plaats, compositie

Waar je een object zet, en hoe de objecten onderling van elkaar staan, speelt een rol, zowel afzonderlijk als samen. De juiste positionering zorgt voor herkenbare patronen en voor balans en logica in het ontwerp.

Formaat

Door een object groter te zetten, gaat het meer op de voorgrond komen.

Vorm

Een andere vorm valt op tussen dezelfde vormen.

Padding

Ruimte rond de elementen is even belangrijk als de objecten zelf.

Contrast

Iets met veel contrast valt harder op dan iets met weinig contrast;

Kleur

Signaalkleuren zoals rood en geel trekken snel de aandacht, maar komen ook “goedkoop” over;

Saturatie

Donkere kleuren vallen minder hard op als felle kleuren.

Gezicht

De mens is erg snel afgeleid door een gezicht, vooral door de ogen en mimiek. Het gezicht kijkt naar de actie, en niet ervan weg. Of de actie staat dicht in de buurt van het gezicht, om zo mee te profiteren van de aandacht.

Interessante links:

Understanding the z layout
Visual hierarchy and conversion
Wikipedia: gestaltpsyschologie
Wikipedia: eyetracking